Algemene Ledenvergadering (ALV) 2018

De 99e algemene ledenvergadering (ALV) van de AIJV is de algemene vergadering van de vereniging die een keer per jaar gehouden wordt. Alle leden zijn welkom!

De ALV is op donderdag 17 mei 2018 om 20:00 uur. Inloop is vanaf 19:30 uur.

Locatie: AIJV Clubhuis Bisschopsweg 177 in Amersfoort (achter het Sportfondsenbad).

AIJV-leden ontvangen een uitnodiging met de agenda en het jaarverslag.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.