/* CSS Document */

Vrijwilligersvacatures

Bestuurslid Secretaris
In verband met het vertrek van onze huidige secretaris is de AIJV op korte termijn op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ervaren secretaris met oog voor proces en procedures. Een echte professional, die analytische sterk en communicatief vaardig is en bekend met alle IT middelen van deze tijd. Interesse of meer informatie stuur een e-mail naar vrijwilligers@aijv.nl

 • Het opstellen agenda voor bestuursvergaderingen en ALV (Algemene Leden Vergadering)
 • Aanleveren van stukken voor de maandelijkse bestuursvergadering en de ALV
 • Notuleren en uitwerken notulen vergaderingen
 • Opstellen en bijhouden actielijst en jaarplanning
 • Verzorgen van jaarverslag
 • Verzorgen van in- en uitgaande mail en post
 • Actualiseren, digitaliseren en bijhouden archief

Bestuurslid TC
Ter aanvulling op het bestuur zoekt de AIJV een bestuurslid technische zaken die de regie wil oppakken en de schakel wil vormen tussen het bestuur en de Technische Commissie. Interesse of meer informatie stuur een e-mail naar vrijwilligers@aijv.nl

 • Ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van technische beleid
 • Rapporteren van plannen en voortgang aan het bestuur
 • Zorgt voor goede overgang jeugd naar junioren naar senioren / recreatief naar wedstrijd.
 • Overleg met eigen commissie en waar nodig subcommissies
 • Bezoekt vergaderingen (i.o.m. bestuur) van KNSB betreffende technische zaken

Bestuurslid Penningmeester
In de eigen baan ook bezig met cijfers/begrotingen/jaarrekeningen en financiële analyses? Desondanks toch nog tijd over? AIJV is op zoek naar een penningmeester! Interesse of meer informatie stuur een e-mail naar vrijwilligers@aijv.nl

 • Beheer geldmiddelen
 • Contact onderhouden met de ledenadministratie m.b.t. inning van contributies.
 • Zorg dragen voor inning van overige inkomsten
 • Administratie inkomsten en uitgaven
 • Betalingen en declaraties en heeft proactieve houding richting externe partijen
 • Zorgt voor evt. reserves, overeenkomstig afspraken en besluiten
 • Verslaglegging voor ALV van beheer van geldmiddelen en begroting voor komende verenigingsjaar
 • Geeft kascommissie inzage in bescheiden en middelen en verstrekt benodigde en gewenste informatie.

Skatecommissie
De AIJV op zoek naar een nieuw lid voor de skatecommissie. Bij voorkeur iemand uit de grote middengroep 3 of 4 van de toerskaters op de dinsdagavonden. Voor meer info: alex.room@kpnplanet.nl.

Route begeleiders (voorrijders) toerskaters
Daarnaast is de AIJV op zoek naar extra route begeleiders (voorrijders) zodat we bij een grote opkomst wat kunnen splitsen. Voor meer info: alex.room@kpnplanet.nl.

033SKATE
EHBO’ers, verkeersregelaars en tempohouders zijn nodig voor een goed georganiseerde veilig en heel gezellig 033Skate. Wil jij je ook inzetten voor de 033Skate mail dan naar: vrijwilligers033skate@gmail.com

Comments are closed.