AIJV krijgt nieuw bezoekadres

Door de sloop van het Sportfondsenbad en de toekomstige woningbouwactiviteiten op die locatie is het AIJV Clubgebouw aan de Bisschopsweg 177 in Amersfoort niet meer toegankelijk vanaf de Bisschops weg.

Om de vindbaarheid ervan in de toekomst te garanderen voor bezoekers, bezorgers en hulpdiensten is de Gemeente Amersfoort genoodzaakt een adreswijziging door te voeren.

De Gemeente heeft daarom besloten dat het clubgebouw van de AIJV met ingang van 1 mei 2020 het volgende bezoekadres krijgt: Rubensstraat 70, 3817 EA Amersfoort.

Let op! Het postadres blijft hetzelfde: AIJV Postbus 516, 3800 AM Amersfoort

Post dat naar het bezoekadres wordt gestuurd komt niet aan bij de vereniging!

Kijk voor de e-mailadressen op de pagina contact.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.