AIJV Maatregelen Coronavirus

Het Corona-epidemie raakt ook de leden en activiteiten van AIJV. Vorige week zijn de Vechtse Banen gesloten en hebben wij jullie gemeld dat – in lijn met het advies van de KNSB – alle trainingen zijn gestopt tot 31 maart 2020.

Gisteren hebben wij in onze bestuursvergadering de situatie besproken en maatregelen voor de rest van maart en april vastgesteld. Wij volgen de instructies van de overheid en nemen de adviezen van de KNSB ter harte. Deze zijn er onder meer erop gericht om de verspreiding van het virus zodanig te remmen, dat ons zorgsysteem niet overbelast raakt. Fysiek onderling contact minimaliseren is daarbij van groot belang. Ook nemen we argumenten en adviezen van specialisten en andere sportbonden – zoals de KNWU – mee in onze overwegingen en maatregelen.

Het is onvermijdelijk dat we veel van onze activiteiten moeten cancelen of verschuiven. We proberen wel om ons verenigingsleven door te laten draaien, met creatieve oplossingen. Zo hebben we zelf gisteren digitaal vergaderd. Dat werkte behoorlijk goed en zullen we zo blijven doen zolang het nodig is.

Het verloop van de epidemie en de maatregelen die de overheid de komende periode neemt, zijn moeilijk voorspelbaar. Wij vinden het daarom niet zinnig om nu nieuwe data te noemen voor geraakte evenementen.

Voor maart en april hebben we tot de volgende maatregelen besloten:
De AIJV Wisseldag op 28 maart 2020 gaat niet door
Alle AIJV-sportactiviteiten vervallen tot nader bericht
Er vinden geen fysieke vergaderingen en bijeenkomsten plaats tot nader bericht

Naast deze maatregelen doen we ook een oproep aan jullie:
Als je wilt sporten, doe dat dan solo en niet samen met anderen.
Probeer de voorbereiding van activiteiten voor de langere termijn zo veel mogelijk door te laten gaan. Als je daarvoor met anderen wilt overleggen, doe dat dan op afstand: schriftelijk, via tele-conference of met andere middelen.

Als de situatie of benodigde maatregelen wijzigen, dan zullen wij jullie opnieuw berichten. Als je vragen of suggesties hebt over deze maatregelen, benader dan één van ons.
We wensen jullie allen goede gezondheid toe en veel sterkte in deze voor ieder moeilijke periode. We hopen jullie spoedig weer in levende lijve te kunnen ontmoeten.

Links naar adviezen van KNSB en KNWU:
https://knsb.nl/nieuws/nieuwsupdate-coronavirus/
https://www.knwu.nl/…/kan-ik-gezien-het-coronavirus-nog-bui…

Bookmark the permalink.

Comments are closed.