Rubensbaan open voor leden en donateurs


De Rubensbaan is tijdens de huidige vorstperiode dagelijks open van 9:00 uur tot uiterlijk 20:00 uur. Als het ijs eerder op de dag te slecht wordt, zullen we vroeger sluiten.

Vanwege de Coronarisico’s en -regels kunnen we slechts een beperkte groep schaatsers blij maken met schaatspret op onze baan. Om voldoende afstand te kunnen houden, mogen maximaal 140 mensen van 13 jaar en ouder tegelijkertijd aanwezig zijn. Jongere kinderen hoeven geen afstand te bewaren tot anderen en hoeven we daarom in de bezetting niet mee te tellen.

We kiezen ervoor om de beperkte ruimte eerst beschikbaar te stellen voor jeugd en jongeren t/m 17 jaar, die lid of donateur zijn van AIJV. Huisgenoten t/m 17 jaar van leden en donateurs zijn ook welkom. Kleine kinderen mogen worden begeleid door hun ouders of een andere volwassene.
Volwassen leden en donateurs zijn op weekdagen welkom tot 12:00 uur en kunnen dan tot 14:00 schaatsen.
Als in de praktijk blijkt dat we ook andere groepen kunnen toelaten, dan melden we dat.

Als je donateur wilt worden, dan kan je je hier aanmelden. De prijs voor het donateurschap is € 9,00 per jaar plus eenmalig € 2,00 inschrijfgeld.

Voor het gebruik van de baan gelden vanwege Corona strikte regels. We vragen om je begrip daarvoor en je hulp om deze te respecteren.

Regels op de Rubensbaan in verband met Corona

Bookmark the permalink.

Comments are closed.