Penningmeester

Penningmeester gezocht!
Superleuke vrijwilligersfunctie binnen het AIJV-bestuur

Ben jij een ondernemende penningmeester met kennis van financiën en boekhouding en wil jij meedenken over de financiële koers van de AIJV? Ben je bereid minstens ca. 15-20 uur per maand vrij te maken en heb je de intentie je voor langere tijd aan de vereniging te verbinden? Heb je de ambitie om een ambassadeursfunctie te vervullen en draag je de schaats en skeelersport een warm hart toe?

Dan ben jij onze nieuwe penningmeester! De huidige penningmeester helpt je opstarten. Stuur een mail naar vrijwilligers@aijv.nl t.a.v. Fleur van den Berg. We maken graag kennis met je. Of heb je zelf geen interesse maar ken je iemand die geknipt is voor deze functie? Stuur dan ook een mail!

Omdat de huidige Penningmeester heeft aangegeven met ingang van de volgende Algemene Ledenvergadering niet herkiesbaar te zijn, is de AIJV per direct op zoek naar een kandidaat voor de functie van Penningmeester. Het betreft een vrijwilligersfunctie. De Penningmeester maakt uit hoofde van zijn functie ook deel uit van het dagelijks bestuur van de vereniging.

Vaardigheden

De penningmeester is een teamspeler, betrouwbaar, integer, sociaal en klantgericht  en heeft het vermogen op adequate en vriendelijke wijze te communiceren met bestuursleden, vrijwilligers en (ouders van jeugd)leden. Hij of zij is tevens besluitvaardig, durft grenzen te stellen, is organisatorisch en nauwkeurig. De penningmeester beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een scherp beoordelingsvermogen. Bovendien is denken in hoofdlijnen en een lange termijnvisie voor de vereniging in het oog houden voor de penningmeester een must.

Functie eisen

 • Bestuurlijke ervaring
 • Bekend met financiële zaken / boekhouding
 • Ervaring met het maken van een eigentijdse begroting, balans en financieel jaaroverzicht
 • Ervaring met het werken met de computer en Excel
 • Strategisch kunnen denken en procesgericht kunnen werken
 • Kennis van of affiniteit met de bancaire en fiscale sector is een pré
 • Kennis van en affiniteit met de schaats- en skeelersport en de AIJV

Taken en verantwoordelijkheden

 • Beheren financiële zaken
 • Opstellen jaarlijkse begroting en financieel jaarverslag
 • Brengt verslag uit op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en dient een begroting in voor het komende verenigingsjaar
 • Het innen van contributie i.s.m. ledenadministrateur
 • Het innen van overige inkomsten van de vereniging
 • Verricht betalingen en declaraties en proactieve houding richting externe partijen
 • Het verzorgen van de financiële administratie van de AIJV
 • De kascontrolecommissie jaarlijks gelegenheid bieden te kas te controleren
 • Zorgt voor de eventuele reserves, overeenkomstig de afspraken en besluiten van de AIJV
 • Verantwoordelijk voor alle financiële procedures
 • Advisering financieel beleid en/of opstellen financieel beleid
 • Deelnemen bestuursvergaderingen (min. 1x per maand)
 • Onderhoudt contact met de gemeente en vraagt subsidies aan
 • Onderhoudt contact met eventuele sponsors
 • Verantwoordelijk voor financiën inkoop, inkoop beleid di. commissies; bar, evenementen, etc
 • Het vertegenwoordigen van de AIJV naar buiten toe als lid van het dagelijks bestuur

Tijdsbesteding
De tijdsinvestering is afhankelijk van de noodzaak en de persoonlijke invulling van de functie. Dit is gemiddeld 4 uur per week. In de opstartfase zal met name meer tijd geïnvesteerd moeten worden vanwege opstart en overdracht. Afstemming met ledenadministratie in de eerste periode regelmatig plaatsvinden. Het bestuur vergadert minstens een keer per maand ca. 2 – 3 uur in het AIJV clubhuis.

AIJV bied
Een inspirerende vereniging met ambitieuze bestuursleden en enthousiaste, betrokken, gemotiveerde en gedreven leden met hart voor de schaats- en skeelersport.

Is dit wat voor jou? Wil jij als penningmeester meebouwen aan de volgende 100 jaar van ons bestaan? Ben je geïnteresseerd in deze dynamische bestuursfunctie of ken je iemand die geknipt is voor deze functie? Mail dan naar vrijwilligers@aijv.nl  of bel 06 – 17 222 898 (Fleur van den Berg).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.