/* CSS Document */

Natuurijsbaan

Openingsbeleid
Omdat de winters steeds zachter lijken te worden, heeft de Amersfoortse IJs Vereniging in 2018 besloten om de combibaan te gaan besproeien zodat er sneller een ijsvloer gerealiseerd kan worden. Dit is dan een dunnere ijsvloer, die ook gevoeliger is voor de warmte van de zon.


De openingstijden zijn dan:


Overdag ’s Avonds
ma-za 10.00 – 17.00 19:00 – 21.30
zo 12:00 – 17:00 19:00 – 21.30

Als het ijs onvoldoende sterk is om onbeperkt mensen toe te laten, maar wel dik genoeg om een beperkt aantal mensen toegang te geven, zal uitsluitend aan leden en donateurs gelegenheid gegeven worden om te schaatsen. Hiertoe wordt alleen besloten als er al invallende dooi voorspeld is, waardoor de kans klein is dat er alsnog een sterke ijsvloer voor onbeperkte toegang kan ontstaan. Als deze situatie zich voordoet zal de AIJV op haar website aankondigen dat de baan beperkt open gaat voor de leden en donateurs en eventueel in ‘blokuren‘.

Als de kans op dikker ijs aanwezig is  (als aanhoudende vorst wordt voorspeld)  blijft de baan voor iedereen gesloten totdat er sterk ijs is ontstaan. Dan kan het weer ouderwets gezellig worden met veel drukte aan de Rubensstraat, zoals al ruim achthonderd schaatsdagen het geval was, sinds de AIJV in 1919 werd opgericht.

Donateurs
Mensen die nog geen donateur zijn en die een beperkte openstelling beslist niet willen missen, kunnen zich als donateur aanmelden. Het donateurschap geldt voor het gehele gezin. De kosten van het donateurschap staan op de tarieven pagina.
Met ingang van december 2016 wordt de donateurs kaart niet meer verstuurd per post om kosten te besparen. Als er natuurijs is, wordt de kaart uitgereikt aan de kassa. 

Clubgebouw
AIJV biedt u bij ijs de mogelijkheid om de schaatsen onder te doen en om te kleden in het clubgebouw. Ingang aan de Bisschopsweg achter het Sportfondsenbad. Hier is ook de koek en zopie waar koffie, thee, erwtensoep etc. verkrijgbaar zijn. Daarnaast kunt u hier ook tegen speciaal tarief uw schaatsen laten slijpen.

Onderwaterzetting
Met de komst van de combibaan in 2014 wordt de ijsbaan later onder water gezet dan met de oorspronkelijke baan. De pomp wordt pas open gezet als er een serieuze vorstperiode wordt voorspeld. Hier verstaan we onder dat we 3 à 4 nachten matige tot strenge vorst nodig hebben om de gewenste ijsvloer te laten aangroeien. De weersvoorspellingen zijn zo accuraat dat er voldoende tijd is om het terrein onder water te zetten als die koude periode zich aankondigt. Een voordeel van deze handelswijze is dat er langer op de skatebaan geskeelerd kan worden en er langer van het hondenuitlaatveld gebruik kan worden gemaakt.

Vanaf 1928 tot 2011
Anno 2011 is er al meer dan achthonderd dagen geschaatst op de baan van de Amersfoortse IJs Vereniging, volgens de ijsdagen statistiek. Gemiddeld negen dagen per jaar sinds de AIJV in 1919 het terrein huurde en er een pomp installeerde om het onder water te zetten. In die negentig jaar waren er zestig winters waarin de baan werd geopend. Dertig waarin de baan langer dan tien dagen open bleef, twaalf met meer dan twintig schaatsdagen, vijf met meer dan dertig dagen. De strengste winters beleefden we in 1962/1963 en 1946/1947 met zestig dagen, in 1939/1940 met meer dan vijftig dagen en in 1928/1929 (toen de baan nog bij de Bisschopseweg begon en gedeeltelijk onder het terrein lag waarop later de Rubensstraat werd gebouwd) met meer dan veertig dagen.

Zachtere winters door opwarming van de aarde?
Tot januari 2008 ging de baan pas open als het ijs sterk genoeg was om duizenden mensen tegelijk te dragen. Het “Grote Publiek” stroomde dan massaal toe; mensen die geen lid of donateur waren, konden losse introductiekaartjes kopen. In de winter van 2003 werden daardoor in drie dagen tijd ruim tienduizend bezoekers verwelkomd.
Maar strenge winters lijken zeldzamer te worden en steeds vaker doet zich een situatie voor zoals in december 2007 ontstond. Twijfelachtig ijs dat misschien enkele honderden mensen tegelijk kan dragen maar beslist geen duizenden. Tegelijkertijd werd dooi voorspeld, zodat de ijsdikte niet verder kon aangroeien.

Comments are closed.